APS- AIR PURIFICATION SYSTEM

     
        Impregnated Activated Carbon and Air Purification System
มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดกลิ่น และก๊าซเสีย ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและผู้ปฏิบัติงาน เช่น H2S, SOX, NOX, HCl, Cl 2 และ สารระเหยชนิดต่างๆ
         
        Multi-Mix ® Media
         

MM-1000

ลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมสีม่วง ผสมโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารจำพวก H2S SOX NOX Formaldehyde และ Mercaptans

MM-3000

ลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอกเล็กๆ สีดำ ใช้ในการดูดซับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากสารประกอบอินทรีย์ และ สารประเภท VOCs เช่น กลิ่นจากห้องน้ำ กลิ่นหลังการทาสีบ้าน และกลิ่นจากสารเคมีจำพวกเบนซีน ทูโลอีน แก็สโซลีน เป็นต้น

MM-1355

เป็นการผสมกันระหว่าง MM-1000 กับ MM-3000 ในอัตราส่วนที่เท่าๆกัน ( 50:50) เพื่อทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดก๊าซพิษ และสารเคมีต่างๆ มากยิ่งขึ้น

MM-7000

ลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอกเล็กๆ สีดำ ผสมด้วยกรดฟอสฟอริคใช้ในการดูดซับกลิ่นเหม็นที่เกิดจากแอมโมเนีย และ Caustic Gases

MM-9000

ลักษณะเป็นเม็ดทรงกระบอกเล็กๆ สีดำ ผสมด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ใช้ในการดูดซับกลิ่นเหม็นที่เกิดจาก acid gases เช่น H2S SO2 Cl2 และ HCl

        Air Purification Systems
         
      เครื่องฟอกอากาศโดยเป็นการรวมกันระหว่างเทคโนโลยีการกรองระดับอนุภาค และการกรองก๊าซพิษหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ โดยใช้แผ่นกรองอากาศ และ Multi-Mix® media โดยเครื่องฟอกอากาศมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้


•  ผนัง Galvanized Steel หุ้มฉนวนสองชั้น พ่นสีโพลียูรีเทนป้องกันการกัดกร่อน

•  สามารถติดแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงถึง 99.9%

•  ติดตั้งชุดกรองกลิ่นได้ถึง 2 ชั้น เพื่อควบคุมกลิ่นและก๊าซเสีย

•  ชุดพัดลมแบบ Direct drive backward curve

•  ติดตั้งอุปกรณ์วัดความดัน เพื่อใช้บอกอายุของแผ่นกรองอากาศ

•  ตัวเครื่องประกอบอย่างพิถีพิถัน ทำให้มั่นใจได้ว่าการรั่วของอากาศน้อยกว่า 1%

•  ติดตั้ง Supply and Return Air Grill เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

•  สามารถเลือกใช้วัสดุอื่นๆ เช่น Aluminum , Stainless Steel

•  เลือกได้ทั้งรุ่นแนวตั้ง และแนวนอน ให้เหมาะกับพื้นที่ติดตั้ง
   
มีให้เลือกหลายรุ่นแบ่งตามอัตราการไหลเวียนของอากาศ ดังนี้
 

 

      VERTICAL

      HORIZONTAL

               APS-400

       Model : A.P.S.-400-V
       DIMENSION : 64 ½” x 27 x 15”
       WEIGHT : 160 Lb .
       Air Flow : 200 to 500 CFM
       Motor : 240 W
       Noise Level : 54 dBA at 5 ft .

       Model : A.P.S.-400-H
       DIMENSION : 61 ½” x 27 x 15”
       WEIGHT : 150 Lb .
       Air Flow : 200 to 500 CFM
       Motor : 240 W
       Noise Level : 54 dBA at 5 ft .

               APS 500

       Model : A.P.S.-500-V
       DIMENSION : 78” x 31 ¼” x 15”
       WEIGHT : 320 Lb .
       Air Flow : 200 to 650 CFM
       Motor : 750 W
       Noise Level : 57 dBA at 5 ft .

       Model : A.P.S.-500-H
       DIMENSION : 78” x 31 ¼” x 15”
       WEIGHT : 310 Lb .
       Air Flow : 200 to 650 CFM
       Motor : 750 W
       Noise Level : 57 dBA at 5 ft .

               APS 1000 to 3000

       Please see catalogue

       Please see catalogue

         
        DBS-DEEP BED AIR SCRUBBER
         
            ใช้ในการบรรเทาปัญหา และกำจัดกลิ่นเหม็นและการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมักจะเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนในอากาศ โดยมักเกิดในอุตสาหกรรมประเภท โรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งส่วนมากจะเกิดเป็น hydrogen sulphide สารพิษ และสารระเหยต่างๆ ในปริมาณมาก โดยติดตั้งเข้ากับระบบระบายอากาศ ขนาดใหญ่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงานในสำนักงานที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กับแหล่งมลพิษ
         
        HDS-HIGH DENSITY SCRUBBER
         
               เป็นเครื่องกำจัดมลพิษแบบแนวตั้งโดยจะบรรจุ Multi-Mix ® Media ไว้ในถังบรรจุที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำจาก FRP หรือ SUS หรือ Aluminum โดยสามารถใช้ในการกำจัดมลพิษที่ความเข้มข้นไม่เกิน 20 ppm ความถี่ในการเปลี่ยน Media ปีละครั้ง
         
FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
Stainless Steel-Mild Steel-Aluminum
         
         
 
Copyright (c) 2008 tebaf.com. All rights reserved. Design by dplus